நவராத்திரி பாடல்கள்! – Navarathri Songs!

செல்வத் திருமகளே! மோகனவல்லியே!
எல்லாரும் கொண்டாடும் வேதவல்லியே!

எண் கரங்களில் சங்கு சக்கரம்
வில்லும் அம்பும் தாமரை
மின்னும் கரங்களில் நிறைகுடம்
தளிர்த் தாம்பூலம் அணி சியாமளையே!

வரத முத்திரை காட்டியே
பொருள் வழங்கும் அன்னையே!

சிரத்தினில் மணி மகுடம்
தாங்கிடும் சிந்தாமணியே!

பல வரம் வழங்கிடும் ரமாமணியே!
வரதராஜ சிகாமணியே!

தாயே! தனலட்சுமியே!
சகல வளமும் தந்திடுவாய்