Angaaraka Gayatri Mantra

Angaaraka Gayatri Mantra (Mars)

Om Veeradhwajaaya Vidmahae
Vighna Hastaaya Dheemahi
Tanno Angaraka Prachodayaat